Het lijkt ’the perfect storm’ op de vastgoedmarkt…of gloort er toch licht aan het einde van de tunnel?

De vastgoedsector staat onder druk. Er is in korte tijd veel veranderd, denk aan de sterk gestegen rentes en bouwkosten, de stikstofproblematiek en de aangescherpte wet- en regelgeving.  

Echter, zoals altijd, biedt de huidige markt ook kansen! Novel Finance zet de belangrijkste ontwikkelingen voor u op een rij:

  • Stabilisering van de rente en de inflatie

De stijging van de rente over de afgelopen 1,5 jaar is ongekend, een lange periode van lage rentes en goedkoop lenen is hiermee ten einde gekomen. Gelukkig lijkt het einde van de rentestijgingen in zicht en is de voorspelling op middellange termijn positiever. De rente zal zich naar alle waarschijnlijkheid stabiliseren, evenals de inflatie. Hiermee krijgt de markt een meer voorspelbaar karakter wat zich op termijn weer zal vertalen in een stijging van het aantal beleggingstransacties.

  • Toename van het marktaanbod en dalende prijzen

De toegenomen uitdagingen op de vastgoedmarkt maakt ook dat er steeds meer beweging is. Alhoewel er nog geen sprake is van een echte uitpondgolf, neemt het aanbod gestaag toe waardoor de prijs uiteindelijk daalt. Omdat steeds meer beleggers de business case niet meer rond kunnen rekenen, bijvoorbeeld op het moment van herfinanciering, komen er, al dan niet door gedwongen verkoop, steeds meer vastgoedobjecten op de markt. Een stijging van het aanbod zal bij gelijkblijvende vraag resulteren in een lagere prijs. Dit biedt weer kansen voor nieuwe beleggers.

  • De marktmentaliteit is aan het veranderen, ‘de tijd heelt de wonden’

Zowel kopende als verkopende partijen hebben tijd nodig om te wennen aan de veranderde marktcondities met hogere rentes en lagere prijzen. Dit drukt de activiteit op de beleggingsmarkt. Echter, nu marktpartijen langzaamaan gewend raken aan “de nieuwe realiteit” zal het aantal transacties weer gaan stijgen.

  • De krapte op de gebruikers/huurdersmarkt  

Door de krapte op de gebruikers/huurdersmarkt blijft de vraag naar vastgoed hoog. Dit heeft een positieve impact op de business case voor vastgoedbeleggers aangezien het ruimte laat voor verdere huurverhogingen. Deze situatie zal nog wel even aanhouden gelet op de teruglopende bouwproductie in de nieuwbouw / ontwikkelmarkt.

Novel Finance brengt partijen bij elkaar en staat u terzijde bij het maken van de juiste beslissingen. Neem vrijblijvend contact met ons op.