Diensten

Novel Finance biedt verschillende soorten diensten in financieringen aan. We starten het proces met een persoonlijke kennismaking, waarin we uw unieke casus in kaart brengen en analyseren. We kijken hierbij naast de financiele stukken ook naar de toekomstvisie en business plannen. Vervolgens benaderen we potentiële financiers voor financierings-indicaties en stellen een shortlist samen. Nadat de keuze gemaakt is, stellen we een dataroom samen waarin we uw stukken veilig verzamelen en begeleiden we u in het due diligence-proces. Ook assisteren we bij onderhandelingen met de financier over voorwaarden. Uiteindelijke ronden we het closing proces af en blijven betrokken totdat het geld op de rekening staat.

Overbruggingsfinanciering

Een overbruggingsfinanciering, ook wel bekend als een brugkrediet, is een kortlopende hypothecaire lening die vaak wordt gebruikt in de vastgoedmarkt.

Beleggingsfinanciering

Beleggingsfinanciering, met als specifieke vorm de verhuurhypotheek of "buy to let"-financiering, is een langlopende hypothecaire lening die specifiek is ontworpen voor professionele vastgoedbeleggers die twee of meer residentieel of commercieel verhuurde panden, of een combinatie daarvan, in bezit hebben.

Ontwikkelingsfinanciering

Ontwikkelings- en bouwfinanciering is specifiek ontworpen om de uitgaven te spreiden over de verschillende fasen van een bouwproject, om zo de financiële lasten voor de bouwer of vastgoedontwikkelaar te beheersen.

Mezzanine financiering

Een mezzaninelening staat tussen traditionele, bancaire schuldfinanciering en eigen vermogen in en combineert aspecten van beide financieringsmethoden.